Spread Saab Sueng 1

ได้เข็มกลัดน่ารักมา ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกัน เห็นเขาว่าชื่อ "คุณซาบซึ้ง" ให้ชาบูกราบไหว้ทุกวัน

แล้วเขาก็ให้เอาไปถ่ายรูปกับของต่างๆด้วย เพื่อเป็นการแสดงความซาบซึ้ง 🙂

รูปขนาดเต็มและคำบอกเล่าดูได้ที่ Flickr Set

Read more 4 Comments