Wisdom Tooth

ไปผ่ามาแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนื่องจากมันทะลุเหงือกออกมาแล้ว ปวดนิดหน่อย

ไปหาหมอปุ๊บ จับ x-ray สรุปว่ามีสามซี่ เป็นแนวนอนสองซี่ล่าง ซี่ที่สามข้างบนขึ้นเอียงๆ

ต้องผ่าซี่ล่างขวาเนื่องจากมันมาแล้ว คุณหมอแจ้งว่าต้องค่อยๆ เอาฟันออกทีละส่วน เอาจริงๆ ไม่ได้ว่าอะไร!

เริ่มด้วย ฉีดยาชาสองที่ พอชาแล้วก็เริ่มกรอและกระชาก

...

สามชั่วโมงผ่านไป และยาชาอีกสองเข็ม (หมดฤทธิ์บ้าง อะไรบ้าง)

ได้ออกมาครบซี่ถ้วน น้ำตาไหลพราก

2013-08-01 15.47.49

ได้ยามาแต่ตัวหลักคือ Ibuprofen เราก็ไม่รีรอเดินไปซื้อ Celebrex 400mg มาในบัดดล (แผงละหกร้อยกว่าอิสัส)

...

วันนี้ไปตัดไหมมาแล้ว หน้าไม่บวมแล้ว ยังมีก้อนๆ อยู่ตรงเหงือก คุณหมอแจ้งว่าอีกสีเดือนกระดูกถึงจะเข้าที่

...

ปีหน้าค่อยผ่าซี่ที่สองนะ มันเจ็บและแพงจริงๆ


Leave a comment!

All fields marked with an asterisk* are required.