To stand or not to stand, that's the question

ปกติเวลาจะดูหนังในเมืองไทย เราจะโดนบังคับยืนตอนเปิดเพลงสรรเสริญฯ ตามกฎหมายของประเทศไทยที่จะต้องเปิดเพลงตอนเริ่มงานมหรสพ

แตุ่้ถ้าไม่ยืนล่ะ? ผิดมั้ย?

กลายเป็นประเด็นใหญ่โตมโหฬารตระการตามหาหิงค์สิงห์สมุครสุดสาครมอญซ่อนผ้า ว่ามันเป็นสิทธิของเราที่จะไม่ยืน

เรื่องนี้พูดยาก มันมองได้หลายแง่ หลายง่าม ไม่เขียน ขี้เกียจ ต่างคนต่างความคิด

่บางทีผมก็ขี้เกียจยืนนะ ยิ่งเวลาไปดูโรงพิเศษ ที่มันเป็นเก้าอี้ปรับนอนนี่ ไม่อยากยืนเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องเสียเวลาปรับเก้าอี้ให้ที่วางขามันหดแล้วค่อยยืน จบเพลง คำนับแล้วนั่ง นั่งแล้วต้องปรับให้มันนอนอีก เก้าอี้ยิ่งถ้าเป็นรุ่นที่ปรับแบบไฟฟ้านะ... โอย ช้าสุดๆ รอแล้วรออีก กว่าจะกลับไปประจำท่านอนขึ้นอืด

วิธีแก้ของผมก็ง่ายๆ ไม่อยากยืนก็ยังไม่ต้องเข้าโรง หรือก็ลุกไปเข้าห้องน้ำก่อนเพลงจะขึ้น (มันมีจังหวะอยู่ เดาไม่ยากมาก)

วันหลังลองยืนแล้วโยนป๊อบคอร์นเข้าปากดูสิ สนุกดีนะ


Leave a comment!

All fields marked with an asterisk* are required.