Bye Bye HD-DVD

และแล้ว Toshiba ก็ประกาศเลือกผลิต HD-DVD

รอบนี้ Blu-ray ของ Sony ชนะ

นับได้ว่าเป็นชัยชนะของ Sony ใน Format War ครั้งแรก!

เตรียมเก็บเงินซื้อ PS3 ฮ่าๆ


Leave a comment!

All fields marked with an asterisk* are required.